14 Mar 2019

Ekstraordinært Årsmøte

0 Comment

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Viqueens Cheerleaders
torsdag 28. mars kl. 18.00

Styret i Viqueens kaller inn til ekstraordinært årsmøte 28. mars kl. 18.00, i henhold til avtale med NIF.
Formålet med møtet er å velge styreleder og nestleder blant styrets medlemmer som ble valgt på årsmøtet 6. februar i år

SAKSLISTE KAN LASTES NED VED Å KLIKKE HER

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET KAN LASTES NED VED Å KLIKKE HER

 

[top]