Begynne i Viqueens

Vanlig medlemskap (støttemedlem) i Viqueens koster kr. 300, – per år.
Hvis du ønsker å være medlem, betal kr. 300, – til konto 9001.15.39024 og send mail til okonomi@viqueens.no

Innmelding for utøvere som vil være aktiv medlem:
Ønsker du å starte hos oss sender du en mail med ferdig utfylt registreringsskjema til innmelding@viqueens.no
Skjemaet kan også sendes pr post til: Viqueens Cheerleaders, Postboks 61 Bøler 0620 OSLO

Registreringsskjema kan du laste ned ved å klikke her

Vi tar inn nye utøvere i forbindelse med oppstart og uttak i august. Ønsker du å starte etter uttakene må du ta kontakt med oss på innmelding@viqueens.no

For utøvere fra andre klubber gjelder overgangsreglementet.
Overgangsvinduet for cheerleading er kun åpent fra 1. august til midnatt 30. september.
Performance cheer har to overgangsvinduer, som er fra 1. August til midnatt 30. September og fra 1. Januar til midnatt 31. Januar.
Reglementet med blant annet alle overgangsregler finner du ved å klikke her
Og overgangsskjemaet kan du laste ned ved å klikke på denne linken:
Overgangsskjema Cheerleading 2015

Du melder deg inn i Viqueens ved å sende inn registreringsskjema via mail til innmelding@viqueens.no,
eller post til Viqueens Cheerleaders, Postboks 61 Bøler 0620 OSLO
Og når det tilbys en plass registreres man som medlem.
Følg med på hjemmesiden for all annen viktig informasjon og nyheter.

Les mer om hvert lag under linken «lagene», og treningstider under «Treningstilbud»

Semesteravgift                          2017/2018
Semesteravgiften blir fakturert to ganger i sesongen med forfall 15. september og 20. januar

Fantasy & Pee Wee             Trening                    Per Semester
Princess 6-9 år                       1 per uke                  kr. 1 800,-
Fantasy 6-9 år                        1 per uke                  kr. 1 800,-
Smash 9-12 år                       1 per uke                   kr. 2 000,-
Adorable 9-12 år                    1 per uke                   kr. 2 000, -
Magic 9-12 år                         2 per uke                   kr. 2 250, -
Smallstars 9-12 år                  2 per uke                   kr. 2 500, -

Junior 12-16 år                         Trening                   Per semester
Fresh, grunnkurs                     1 per uke                  kr. 2 000, -
Surprise (konkurranselag)        1 per uke                 kr. 2 500, -
Rookies (konkurranselag)         2 per uke                 kr. 2 500, -
Amazing (konkurranselag)        3 per uke                 kr. 3 500, -
Unique (konkurranselag)          3 per uke                 kr. 3 500, -
Incredible (konkurranselag)      3 per uke                 kr. 3 500, -

Senior                                       Trening                   Per semester
Rush (konkurranselag)           1 per uke                  kr. 2 500, -
V5 (konkurranselag)               2 per uke                  kr. 3 000, -
Royals (konkurranselag)        3 per uke                  kr. 3 500, -
Spirit (konkurranselag)           3 per uke                  kr. 3 500, -
Force (konkurranselag)          3 per uke                  kr. 3 500, -

Det refunderes ikke semesteravgift eller andre utlegg dersom en utøver velger å slutte midt i sesongen!

I tillegg kommer medlemskontingent til klubben på kr 300,- per år.

Utøvere på konkurranselag må løse lisens til Amerikanske Idretters forbund,
kr 325,- per år

De siste månedene/ukene før konkurranse og mesterskap vil det være ekstratreninger i tillegg til de faste treningstidene.

Det må beregnes utgifter i forbindelse med reiser til konkurranser for konkurranselagene.
Og for elitelagene må det i tillegg beregnes utgifter i forbindelse med reiser til mesterskap og konkurranser i utlandet.

Viqueens holder til i vår egen hall i Sandstuveien 70, bygg D på Ryen, og her foregår de fleste treningene.
Enkelte PeeWee lag har noen av treningene i Frydenberghallen (Frydenbergveien 48, 0575 Oslo).
For full oversikt over treningstidene – klikk her