Forsikring

Alle våre medlemmer som er trener eller aktiv utøver på et lag, og som har betalt lisens, er forsikret gjennom forbundets forsikringsordning.

Du kan lese mer om lisensen og forsikringen ved å klikke her

Skademeldingsskjema kan du laste ned ved å klikke her
Skademeldingsskjema

Det er to varianter forsikring å velge mellom. En grunnforsikring som er inkludert i lisensen, og en utvidet forsikring.

Hvorfor bør man velge utvidet forsikring?:
Den utvidede forsikringen er en mer komplett dekning og gir bedre forsikringsdekning på mange viktige områder slik at man i større grad får dekket alle utgifter i forbindelse med en skade.
- Generelt høyere forsikringssummer på viktige dekninger.
- Operasjon kr. 25.000
- Tannskader kr. 60.000
- Fysioterapeut kr. 6.000
- Dekker belastningsskader
- MR innen 24 timer

Under følger en oversikt over hvilke forsikringsdekninger som tilbys ved utvidet forsikring kontra ordinær forsikring for idretten:

NAIF forsikring