Kontakt

Viqueens Cheerleaders

Postboks 61 Bøler
0620 Oslo

Organisasjonsnummer: 984 284 926
Bank konto: 9001.15.39024

Bestille et show eller en oppvisning?
eller pressehenvendelser?
Kontakt Espen Hansen – Tlf 90178049 – epost: espen@viqueens.no

Styret 2017/2018:

Styreleder:
Tone E. Bjørke
styret@viqueens.noToneB_edit4
Nestleder:
Lars Hognerud
LarsHognerud_edit1
Linda Frarud
Linda-Fraurud_edit5
John Andre Oseth
John-Andre-web3
Monica Videm
MonicaVidem_edit
Benedicte Brønner Arnestad
Benedicte_web3
Vara:
Hege Børke Lillekroken
HegeBorkeLillekroken_edit
 Vara:
Henriette F. Ranum
Henriette_web2
 • Har du ny mailadresse, postadresse eller er har du andre medlemsopplysninger som skal oppdateres?
  Send mail til medlemsinfo@viqueens.no
 • Sportslig utvalg består av:
  Monica Videm (Leder)
  Jeanette Bendiksen (All Girl Elite)
  Henriette F. Ranum (All Girl Elite)
  John Andre Oseth (Coed)
  Benedicte Brønner Arnestad (Peewee og Bredde)
 • Barneidrettsansvarlig:
  Benedicte Brønner Arnestad
  barneidrett@viqueens.no