Kontakt

Viqueens Cheerleaders

Postboks 61 Bøler
0620 Oslo

Organisasjonsnummer: 984 284 926
Bank konto: 9001.15.39024

Bestille et show eller en oppvisning?
eller pressehenvendelser?
Kontakt Espen Hansen – Tlf 90178049 – epost: espen@viqueens.no

Styret 2017/2018:

Styreleder:
Tone E. Bjørke
styret@viqueens.no
Tilgjengelig hverdager fra kl. 18-21: Tlf 91 64 64 21
Nestleder:
Per Kristian Gabler
Linda Frarud
Lars Hognerud
John Andre Oseth Monica Videm
Vara:
Hege Børke Lillekroken
Vara:
Ole Ivar Bakke
 Har du ny mailadresse, postadresse eller er har du andre medlemsopplysninger som skal oppdateres?
Send mail til medlemsinfo@viqueens.no