Politiattester

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn.

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.
Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse.
For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Rutine for Politiattester i Viqueens

• Styret avkrever politiattest av alle trenere og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor medlemmene.
Dette innebærer samtlige styremedlemmer samt lagledere.
• Viqueens bekrefter behovet for attest på et eget skjema til søker, som søker må legge ved i søknaden til politiet
• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for styreleder.
• Styreleder skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.