Styret

Styret 2017/2018:

Styreleder:
Tone E. Bjørke
styret@viqueens.no
ToneB_edit4
Nestleder:
Lars Hognerud
LarsHognerud_edit1
 Linda Frarud
Linda-Fraurud_edit5
John Andre Oseth
John-Andre-web3
Monica Videm
MonicaVidem_edit
Benedicte Brønner Arnestad
Benedicte_web3
Vara:
Hege Børke Lillekroken
HegeBorkeLillekroken_edit
Vara:
Henriette F. Ranum
Henriette_web2

 

 • Har du ny mailadresse, postadresse eller er har du andre medlemsopplysninger som skal oppdateres?
  Send mail til medlemsinfo@viqueens.no
 • Barneidrettsansvarlig er Espen Rygh Tetmo og kan kontaktes på barneidrett@viqueens.no
 • Sportslig utvalg består av:
  Jeanette Bendiksen
  Thea Martine Samer
  Monica Videm