08 May 2012

Velkommen til PeeWee-camp!

0 Comment

Helgen 2. og 3. juni blir det PeeWee camp i Viqueenshallen på Ryen i Oslo. Vi håper på mange deltagere fra hele landet som ønsker en helg med morsom cheertrening, hvor du kan få nye venner og ikke minst lære noe nytt. Vi oppfordrer klubbene til å invitere med gutter som ønsker å finne ut hvor morsomt det er med cheerleading. På lørdag avslutter vi treningen med en sosial samling og Pizza, og er vi heldige får vi besøk av noen av Norges beste cheerleadere!

Hovedtrener for campen er Isabell Southorn som er trener for Viqueen’s senior coed elitelag, Viqueens Force, samt ansvarlig for PeeWee trenerne. I tillegg deltar mange erfarne trenere fra Viqueens trenerteam.

Praktisk informasjon

Adr. til Hallen:                                  Sandstuveien 70D, på Ryen i Oslo
Treningstider:                                  Lørdag 2.juni 11-17 og Søndag 3.juni 11-16
Pris:                                                   Kr 350,- per person
Påmeldingsfrist/Betalingsfrist:    18.mai 2012

Følgende opplysninger må gis ved påmelding per e-mail til camp@viqueens.no

  • Navn på deltager
  • Fødselsdato på deltager
  • Klubbtilhørighet
  • Annen viktig informasjon (for eksempel informasjon om sykdommer/medisiner/allergier eller lignende vi bør vite om)

Betaling må forestas innen 18.mai til Kontonummer 9001 15 39024 Merk innbetalingen med navn på lag/klubb + peewee camp. Her er det førstemann til mølla, dvs påmelding så lenge det er ledige plasser.

Eventulle overnatting ordnes av hver enkelt deltager/lag. Vi kan anbefale at dere kontakter Haraldsheim Vandrerhjem på Storo, http://www.haraldsheim.no/, hvor det går buss direkte til Ryen, alternativt at dere booker hotell i Oslo sentrum hvor det går T-bane og buss direkte til Ryen.

Følg også med på denne nettsiden for mer informasjon når det nærmer seg juni. Har du spørsmål kan du kontakte oss per e-mail;  camp@viqueens.no

NB! Det må stille minimum 1 voksen fra hver klubb som er kontaktperson/tilgjengelig i Oslo under campen

Sportslig hilsen
Viqueens Cheerteam

[top]
08 May 2012

Welcome to PeeWee-camp!

0 Comment

The weekend 2nd and 3rd of June, the PeeWee camp will be held in Viqueens’ gym at Ryen in Oslo. We hope many cheerleaders from all over the country who want a weekend of fun, cheer practice, where you can make new friends and above all learn something new will be attending the camp. We encourage clubs to invite the guys who want to find out how fun it is with cheerleading. On Saturday we finish training with a social gathering and Pizza, and if we are lucky we will be visited of some of the best cheerleaders in Norway?

Head coach for the camp is Isabell Southorn, coach of Viqueen’s senior coed elite team, Viqueens Force and responsible for PeeWee coaches. In addition, there will be many experienced coaches from Viqueens coaching team.

Practical information

Adr. to the gym:                                              Sandstuveien 70D, på Ryen i Oslo
Practice times:                                               Saturday 2nd of june 11-17 and Sunday 3rd of june 11-16
Price:                                                                Kr 350 NOK per person
Deadline for registration and payment:    18.mai 2012

The following information must be provided at registration by e-mail to camp@viqueens.no

  • Name of participant
  • Date of birth of participant
  • Club affiliation
  • Other important information (for example, information about diseases / medications / allergies, etc. that we should know about)

Payment must be made ​​within May 18th of the account number 9001 15 39 024. Note payment with name on the team / club + PeeWee camp. Here it is first come first served, ie enrollment as long as it’s available.

Any accommodation will be arranged by each participant / team. We recommend that you contact Haraldsheim Hostel at Storo, http://www.haraldsheim.no/, where there is a bus directly to the Ryen, alternatively, that you book a hotel in the city center where it goes underground and bus directly to the Ryen.

Look for more information on this web site close to june. If you have questions you can contact us by e-mail;  camp@viqueens.no

NB!  Each team must provide a minimum of 1 adult that is the contact person available in Oslo during the camp.

Sporty greetings
Viqueens Cheerteam

[top]