20 May 2012

Uttak til Spirit og Force

0 Comment

Er du interessert i å prøve deg på norges og europas ledende lag innenfor cheerleading? Les videre.

Uttaket for Viqueens’ senior elitelag holdes på NIH på Sognsvann søndag 17. juni fra kl. 12-17.

Disse kravene er et ønske fra trenerne. Vi har forståelse for at feks. juniorer ikke har den største kjennskapen til level 6 stunt, men at hver enkelt hevder seg på de områdene man kan, og kommer å viser oss dette!
Så kom og vis hva du kan!

SPIRIT: 
Styrke:
– 15 smale pushups
– 50 reker
– under 20 min rundt sognsvann (3,6 km)

Stunt:
– 360 cupie og lib, full around fra prep til cupie
– rewind
– tictoc
– twobased lib
– alle posisjoner
-dobbeltwist fra to posisjoner

FORCE:
– min toss hands cupie, helst lib
– twobased 360 cupie
– walk hands/high
– alle posisjoner

Flyere på coed skal helst kunne cupie spunge cupie som base

– Jeanette, Isabell og Thea

[top]
20 May 2012

Audition for Spirit and Force

0 Comment

Are you interested in trying out for Norway’s and Europe’s leading teams in cheerleading? Read on.

The audition for Viqueens’ senior elite teams are held at NIH on Sunday June 17th on Sognsvann at 12-17.

These requirements are a desire from the coaches. We understand that for example juniors do not have the greatest knowledge of level 6 stunts, but that each claims in the areas you can, and come to show us this!
So come and show what you can!

SPIRIT: 
Strength:
– 15 pushups narrow
– 50 sit ups
– Under 20 minutes running around Sognsvann (3.6 km)

Stunt:
– Full up cupie and lib, full around from prep til cupie
– rewind
– tic toc
– twobased lib
– all body positions
– double downs from two body positions

FORCE:
– min toss hands cupie, preferably lib
– twobased full up cupie
– walk hands / high
– all body positions

Flyers on coed should helst be able to do cupie spunge to cupie as bases

– Jeanette, Isabell og Thea

[top]