12 Aug 2012

Siste informasjon om junioruttaket

0 Comment

Her kommer litt info om uttaket og treningen til uttaket.

Mandag 20. aug er det trening i hallen fra 17.00-19.00. Her vil vi ha en morsom trening for å lære alle litt om cheerleading, og dere vil også lære dere dansen dere skal gjennomføre på uttaket. Møt opp presis med inne-treningssko/cheersko og treningstøy.

Torsdag 23. aug er selve uttaket fra 17.00-21.00. Hallen er åpen fra kl. 15.30 og vi anbefaler alle å møte opp i god tid for å registrere seg og varme opp. Alle skal være varme i kroppen til kl. 17. På uttaket vil dere bli testen i løpende og stillestående turn, hopp (gjerne inn i turn), flyere i flyerposisjoner, dansen dere lærte på treningen og stunt. Hvem som kommer inn på hvilke lag legges ut på hjemmesiden fredag morgen.

Vi gleder oss kjempemye!

Før uttaket ønsker vi også at alle skal tenke igjennom om de ønsker å være med på et elitelag, Incredible eller Unique, eller om de heller vil gå på Amazing. Når dere registrer dere til uttaket får dere et skjema dere skal fylle ut der et av punktene er at dere skal krysse av om dere føler dere klare for elitelag eller ikke. Om man sier at man ikke føler seg klar for elitelag kommer man IKKE inn på et elitelag heller. Her er noen av kravene vi stiller til en elitelagsuttøver.

[top]