28 May 2013

Lagbilder NM2013

0 Comment

Informasjon fra forbundet vedr lagbilder – NM 2013 på Lillestrøm:

Hei medlemsklubber,

Det kan se ut til at ikke alle utøvere/foresatte har blitt informert om hvor de kan bestille bilder fra NM i Lillestrøm.
Vi håper klubbene kan hjelpe oss og fotografen med å distribuere informasjonen under gjennom sine informasjonskanaler (klubbenes Facebook-sider, videresende mail til utøverne/foresatte eller informere på trening), slik at det når ut til alle.

Ny frist for bestilling av bilder er satt til førstkommende mandag, 3. juni.

Lagbildene fra NM ligger tilgjengelig på følgende side, http://www.foto.preusprolab.no/sections/prophoto/login.php?key=sfvw82

Dersom noen har betalingsproblemer (kortet blir avvist), så må det oppdateres Java på den maskinen betalingen utføres fra. Dette er en kvalitetssikring fra bankene i og med at betalingen går direkte.

Hvis noen fortsatt opplever problemer i forhold til dette, så er det også mulig å bestille direkte til fotonje@online.no

Viktig da med informasjon om:

·         Filnummer (nummeret under bildet)
·         Størrelse på bildet
·         Antall kopier
·         Navn og adresse dit bildet skal sendes/faktureres

Eventuelle spørsmål rettes direkte til fotograf Tonje Hurum, fotonje@online.no

Med vennlig hilsen

Håkon Torp Bugge
Administrasjonskonsulent
Norges Amerikanske Idretters Forbund

Tlf.:
+47 21 02 97 86
E-mail:
hakontorp.bugge@nif.idrett.no
www.amerikanskeidretter.no
http://www.amerikanskeidretter.no

[top]