19 Aug 2015

Registrering til uttaket for Incredible og Unique

0 Comment

Vi ønsker at alle som stiller på uttak til Incredible og Unique registrerer seg gjennom denne linken:
http://www.formpl.us/form/0Bx_yV0VfQ4VkMkg3MndCR0VwMnM/

Dette for å gjøre det letter på uttaksdagen. I registreringsskjemaet ber vi dere om å laste opp et tydelig bilde av ansiktet deres. Enkelte har støtt på noen problemer med dette fra mobil. Om dette skjer ber vi dere om å prøve fra en datamaskin eller et annet elektronisk hjelpemiddel. Har dere da fortsatt problemer vil det bli mulighet for å registrere seg før uttaket på torsdag.

Vi håper at alle som stiller på uttaket klarer å registrere seg, og at vi ser mange ivrige utøvere på torsdag! 🙂

Vel møtt!

[top]