15 Dec 2015

Rent idrettslag – Antidoping Norge

0 Comment

ent_il_stor_web
Viqueens Cheerleaders er et Rent Idrettslag!

“Rent Idrettslag” er et program Viqueens Cheerleaders deltar i for på en positiv måte vise sin nulltoleranse til doping overfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.
Viqueens Cheerleaders har nå en antidopingpolicy, og har klare kjøreregler i forhold til doping.
Blant utøverne skal det gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping, og slik ønsker vi å skape gode holdninger.

Vi er klar over at Viqueens Cheerleaders spiller en viktig rolle i vår idrett. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på våre aktiviteter.
Vi ønsker å vise at vi har et godt og dopingfritt miljø, hvor foreldre trygt kan sende barna sine.
Vi har nulltoleranse til doping i vårt idrettslag.

“Rent Idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund.
Informasjon om programmet finnes på www.rentidrettslag.no

[top]