04 Jul 2019

NAIF_hovedlogo_CMYK

 

Informasjon fra NAIF – Endringer i lisensavgift for sesongen 2019/2020

 

NAIF har innført en endring av lisensen for alle utøvere i Norge. De følgende endringene trer i kraft fra 1. august 2019:

  • Lisensen for junior- og seniorutøvere vil koste 475,-
  • Mini & PeeWee må betale en aktivitetslisens på 125,-
  • Alle lisenser vil være helårslisenser som følger sesongen, altså f.o.m. 1.aug 2019 t.o.m. 31.juli 2020.  


Lisensavgiften bidrar blant annet til å dekke administrasjonskostnader som forbundet har i sin operative drift.

[top]