12 Mar 2020

Årsmøtet i dag er avlyst

0 Comment

Årsmøtet i Viqueens er avlyst:
Som en følge av tiltakene som er iverksatt i dag, velger styret å avlyse dagens årsmøte i Viqueens Cheerleaders.

NIF har gitt utsatt frist på gjennomføringer av årsmøte til 15. juni. Styret vil komme tilbake med ny dato for årsmøte 2020.

[top]