Innmelding

Du kan melde deg inn ved å laste ned registreringsskjema, printe det ut og legge det i postkassen i hallen, eller sende det på epost til styret@viqueens.no
Innmelding må skje senest 2 trening etter at man har startet, dette er viktig med tanke på forsikring + utsendelse av info til medlemmer og foresatte.

Registreringsskjema finner du her