Rent Idrettslag

ent_il_stor_web

Viqueens Cheerleaders er et Rent Idrettslag!

“Rent Idrettslag” er et program Viqueens Cheerleaders deltar i for på en positiv måte vise sin nulltoleranse til doping overfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.
Viqueens Cheerleaders har nå en antidopingpolicy, og har klare kjøreregler i forhold til doping.
Blant utøverne skal det gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping, og slik ønsker vi å skape gode holdninger.

Vi er klar over at Viqueens Cheerleaders spiller en viktig rolle i vår idrett. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på våre aktiviteter.
Vi ønsker å vise at vi har et godt og dopingfritt miljø, hvor foreldre trygt kan sende barna sine.
Vi har nulltoleranse til doping i vårt idrettslag.

“Rent Idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund.
Informasjon om programmet finnes på www.rentidrettslag.no

Rent Idrettslagsansvarlig hos Viqueens Cheerleaders er Ragnhild Ask Connell, og kan kontaktes på rentidrettslag@viqueens.no