Drills

Tilbake

Denne siden oppdateres med nye drills og øvelser for at utøverne skal mestre nye skills og hitte ferdigheten enda bedre enn før.

Stunt
Turn
Kast